Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Het groene bedrijfsleven en het groene onderwijs hebben elkaar hard nodig. Door advies en ondersteuning van erkende leerbedrijven, de ontwikkeling van een competentiegerichte kwalificatiestructuur en de overlegstructuur op regionaal en landelijk niveau, brengt SBB beide partijen bij elkaar. Zo krijgen ondernemers, leerlingen met actuele kennis over de vloer en direct toegang tot groene kennisbanken. Terwijl onderwijsinstellingen de zekerheid hebben dat hun leerlingen zodanig opgeleid worden dat ze direct na school als vakmensen aan de slag kunnen.

Hoveniersbedrijf Festina Lente.

Met de erkenning verklaart Beroepsonderwijs Bedrijfsleven dat Festina Lente Hoveniers voldoet aan de criteria gesteld in het Erkenningsregelement voor Opleidingsbedrijven in de groene sectoren en geschikt is voor het verzorgen van de beroepspraktijkvorming in de middelbare beroepsopleidingen voor de (deel)kwalificaties die zijn overeengekomen zoals bedoeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs artikel 7.2.10.

Kwalificaties.

De volgende delen van kwalificaties kunnen bij Hoveniersbedrijf Festina Lente worden aangeleerd:

  • VMBO vmbo-lwt afdelingsprogramma landbouw: groene ruimte.
  • MBO 1 Assistent groen en natuur.
  • MBO 1 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistrent
  • MBO 2 Medewerker buitenruimte.
  • MBO 3 Vakbekwaam hovenier

Meer Weten?

Wilt u meer weten over de certificering Erkend Opleidingsbedrijf neem dan gerust contact met ons op of kijk voor meer informatie op de www.s-bb.nl

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Bezoekadres: Boris Pasternaklaan 4, 2719 DA Zoetermeer
Postadres: Postbus 7259, 2701 AG Zoetermeer
Telefoonnummer: 088 – 338 00 00
E-mail: info@s-bb.nl
Website: www.s-bb.nl